ONS SKOOL

STIGTING EN GROEI

op-die-voorpos-primary-icon-seperator
ONS ONTSTAAN

Die ontwikkeling langs die Oranjerivier en die uitbreiding van die sendingstasie het die behoefte tot die stigting van ‘n dorp met sy eerste skool laat ontstaan.

Teen ongeveer 1885 is ‘n klaskamer ingerig waar die Louis Malan Losieshuis vroeër geleë was. Die skooltjie het onafhanklik van die skool te Keidebees gefunksioneer en het bekend gestaan as die ‘Upington public school’. Hierdie skool is in 1904 verskuif na erwe wat vandag langs die NG Moedergemeente in Schröderstraat geleë is.

Die skool het gegroei en later ook hoër grade ingesluit. In Junie 1928 het die Departement van Onderwys besluit om die skool te Keidebees te sluit en die kinders moes toe na die Upington skool Vervoer word.

Die Hoërskool Upington funksioneer vanaf 1936 afsonderlik op sy huidige terrein terwyl die laerskool in die ou gebou gefunksioneer het. Die Voorbereidingskool Fanie Malan is in Julie 1949 afgestig en gedurende 1950 is ‘n nuwe naam, wapen en leuse vir die skool goedgekeur.

Die skool sou voortaan as die Primêre Skool Op die Voorpos bekend staan. Die naam van die skool is gebore uit die gedagte dat Upington vir jare die Voorpos van die beskawing was. Die voorouers van ons kinders het as pioniers hierdie gebied oop en mak gemaak. Met die naam word hulde gebring aan die beskawingswerk wat hulle hier verrig het.

Die leuse bevat ‘n saamgestelde begrip. In die eerste plek verwoord dit die ideal van Arbeidsaamheid, Volharding en Sukses:

Wakker die Ploeg, Warm die Dorsvloer.

Die leuse is die Bybelteks Markus 4:28:

“Vanself bring die aarde die graan Voort, eers ‘n halm, dan ‘n aar, dan die vol koringaar.”


Die vier panele waaruit die skoolwapen bestaan, beeld die bedrywige aard van die skool uit.

Die wapen van die skool is deur mnr. Pasman in Nederlang uit hout gesny en hang tans in die ontvangsarea. In 1969 is die eerste naaldwerkklas, biblioteek en wetenskapklas aangebou. In 1985 is die terrein- en sportgeriewe deur die Departement van Onderwys voltooi.

Vandag beskik die skool oor alle klasgeriewe om moderene onderrig moontlik te maak.