ONS SKOOL

Additionele Dienste

op-die-voorpos-primary-icon-seperator
NASORG

Nasorg is van:

Maandag tot Donderdag
Na-Skool tot 17:00

Twee opgeleide onderwysers ondersteun die leerders in huiswerk asook hulp met leerwerk.

TERAPEUTIESE DIENSTE

Susan Kock – Arbeidsterapeut se praktyk is op Voorpos se perseel. Onderwysers verwys kinders na haar. Sy doen volledige evaluasies en gee terugvoering aan die ouers en skool en ondersteun kinders met terapie.

Intervensie: Die skool bied intervensie klasse aan leerders. Intervensieklasse word aangebied per vak. Ekstra hulp word gebied aan leerders in daardie spesifiek vak in kleiner groepe met meer individuele aandag.

FAMSA: FAMSA bestaan uit ‘n groep opgeleide gemeenskap – en maatskaplikewerkers. Voorpos en FAMSA werk nou saam om kinders te ondersteun met persoonlike probleme. FAMSA help ook kinders met dissiplinere probleme. ‘n Program word gevol in samewerking met die skool om hulle te ondersteun en om die probleem aan te spreek.