SPORT

SPORT OP DIE VOORPOS

op-die-voorpos-primary-icon-seperator-white
op-die-voorpos-primary-icon-sport-white

By op die Voorpos bevorder ons wedersydse respek vir mekaar en liefde vir sport.
Hegte vriendskappe word hier gebou en herinneringe word geskep.

Die volgende sport word by Voorpos aangebied:
Atletiek, Krieket, Tennis, Netbal, Rugby, Sokker, Hokkie, Skaak, Landloop & Tweekamp.

VERANTWOORDELIKE PERSOON MNR. R. GREYLING

Om in verbinding te tree met die verantwoordelike onderwyser/afrigter,
kontak asb die kantoor 054 332 1731/054 332 1280

VERANTWOORDELIKE PERSOON MNR. JB. GILIOMEE

Om in verbinding te tree met die verantwoordelike onderwyser/afrigter,
kontak asb die kantoor 054 332 1731/054 332 1280

VERANTWOORDELIKE PERSOON MEV. E. DU PREEZ

Om in verbinding te tree met die verantwoordelike onderwyser/afrigter,
kontak asb die kantoor 054 332 1731/054 332 1280

VERANTWOORDELIKE PERSOON MNR. G. SMITS

Om in verbinding te tree met die verantwoordelike onderwyser/afrigter,
kontak asb die kantoor 054 332 1731/054 332 1280

VERANTWOORDELIKE PERSOON MEV. M. GREYLING

Om in verbinding te tree met die verantwoordelike onderwyser/afrigter,
kontak asb die kantoor 054 332 1731/054 332 1280