AKADEMIE

AKADEMIE OP DIE VOORPOS

op-die-voorpos-primary-icon-seperator-white
op-die-voorpos-primary-icon-akademie-white-min

Leerders word in hul Moedertaal, naamlik Afrikaans of Engels onderrig. Alle vakke soos voorgeskryf deur die Departement van Onderwys, word onderrig. 

Leerders skryf gedurende die eerste en derde kwartaal ‘n toetsreeks en gedurende die tweede en vierde kwartaal ‘n eksamen. Deurlopende assessering vind egter ook gedurende die jaar plaas. 

As deel van Akademie is daar ook ‘n Arbeidsterapeut op die skoolterrein waarna die skool kinders verwys word, indien daar leerprobleme opgetel word. Dit word veral gebruik vir verwysing van konsessie. 

Om in verbinding te tree met die verantwoordelike vakhoof, kontak asb die kantoor 054 332 1731/054 332 1280

VAKKE
 • Afrikaans HT & EAT

  Vakhoof: Mev. D. Boshoff

 • English HL & FAL

  Vakhoof: Mev. R. Kotzé

 • Wiskunde

  Vakhoof: Mev. M Pool

 • Natuurwetenskappe & Tegnologie

  Vakhoof: Mev. E du Preez

 • Natuurwetenskappe

  Vakhoof: Mev. M Pool.

 • Tegnologie

  Vakhoof: Mev. B Mostert

 • EBW

  Vakhoof: Mnr. JB Giliomee

 • Skeppende kunste

  Vakhoof: Mev. A Kasselman

 • Kuns & Kultuur

  Vakhoof: Mev. A Kasselman

 • Sosiale wetenskappe

  Vakhoof: Mnr. G Smits

 • LO & Lewensvaardighede

  Vakhoof: Mnr. E. Beukes