ONS SKOOL

WELKOM BY Primêre Skool Op die Voorpos

Hier is elkeen iemand!

op-die-voorpos-primary-icon-seperator
OP DIE VOORPOS

Die Primêre Skool Op die Voorpos beskou ons elke leerder wat by ons ingeskryf word, as ‘n voorreg. Ons uitgangspunt is dat ‘n leerder wat van kleins af goed toegerus word, die beste kans het op sukses in sy latere lewe. Dit is daarom ons doelwit om die breë onderwysbeginsels in al ons skoolaktiwiteite in te bou.

By Voorpos plaas ons verder ‘n baie hoë premie op kerngesonde verhoudings tussen die ouerhuis en skool. As vennote in die opvoedingsproses van ons kinders mag ons nie toelaat dat hierdie verhoudings versteur word nie. Ons streef dus voordurend na die verdere uitbou hiervan.

Visie, missie en waardes

Die reis van ‘n duisend myl begin met ‘n enkele stap.

op-die-voorpos-primary-icon-seperator-white
op-die-voorpos-primary-icon-vision
ONS VISIE

Ons bied ‘n uitdagende lewensruimte waarbinne ons kinders in staat gestel word:

• om te glo in hulself
• om te glo in die menswaardigheid van ander
• om hulle regmatige plek in die modern samelewing in te neem.

op-die-voorpos-primary-icon-mission
ONS MISSIE

By Voorpos is ons verbind tot die handhawing van akademiese standaarde en die persoonlike ontwikkeling van elke kind deur middel van:

• effektiewe, kreatiewe en inspirerende onderwys en bestuur
• puik akademiese-, kulturele- en sportfasiliteite
• gesonde ouerbetrokkenheid
• die aanbieding van ‘n multi-kulturele mileu.

op-die-voorpos-primary-icon-values
ONS WAARDES

Primêre Skool Op die Voorpos is ‘n waardegedrewe skool. 

Lojaliteit, respek, eerlikheid en gehoorsaamheid is die vier waardes wat deel moet uitmaak van elke Voorie se mondering. 

Leerders word aangemoedig om hierdie positiewe persoonlikheidseienskappe uit te leef deurdat balkies vir die onderskeie waardes toegeken word aan verdienstelike kandidate.  

In ons skool se voorportaal, is die houtsnee skoolwapen wat sedert die jare vyftig in die DW van Rensburg skoolsaal was en ook ewe belangrik is die twee geraamde muurbehangsels wat verduidelik dat Voopos ‘n waardegedrewe skool is.