Voorblad Prospektus Kwartaalprogram Omsendbriewe Fotobeeld Kontak ons Koshuis
   
Primêre Skool Op die Voorpos
Die Primêre Skool Op die Voorpos is nie in 'n spesifieke woongebied geleë nie en trek sy leerders vanuit die hele Upington en omliggende dorpe.

Ons beskou elke leerder wat by ons ingeskryf word, as 'n voorreg. Terselfdertyd beskou ons elke ingeskrewe leerder as 'n uitdaging om dit wat bereik is, te handhaaf en uit te bou.

Benewens die hoë ideale wat vir die gewone vakopleiding gestel word, word die gevestigde onderwysbeginsels beklemtoon. Ons uitgangspunt is dat 'n leerder wat van kleins af goed toegerus word, die beste kans het op sukses in sy latere lewe. Dit is daarom ons doelwit om die breë onderwysbeginsels in al ons skoolaktiwiteite in te bou.

By Voorpos plaas ons verder 'n baie hoë premie op kerngesonde verhoudings tussen die ouerhuis en skool. As vennote in die opvoedingsproses van ons kinders mag ons nie toelaat dat hierdie verhoudings versteur word nie. Ons streef dus voortdurend na die verdere uitbou hiervan.
 
Afrikaans   |   English
 
Voorblad
Prospektus
Kwartaalprogram
Omsendbriewe
Fotobeeld
Kontak ons
Koshuis
   
 
 
 

Aansoek om
toelating

Voorblad  |  Prospektus  |  Kwartaalprogram  |  Omsendbriewe  |  Fotobeeld  |  Kontak ons  |  Koshuis
Statistics | Copyright © 2009 Op Die Voorpos. Designed and Hosted by: Upington-Online